4 este, 4 téma, 4 beszélgetés, 4 pizza – fiataloknak

Embernek részben születünk, részben azzá válunk. Hogyan? Úgy, hogy emberek között élünk. Itt tanulunk meg beszélni, itt tanuljuk meg az emberi együttélés szabályait, alakítjuk ki világnézetünket, viselkedési mintáinkat.

Akikkel a legtöbb időt töltjük együtt, akikkel a legtöbbféle helyzetben találkozunk, azok vannak ránk a legnagyobb hatással. A legalapvetőbb dolgok sem válnának természetessé számunkra, hogyha ezeket nem látnánk működés közben az emberi közösségben. Gondoljunk például arra, hogy ma már természetes, hogy étkezés előtt kezet mosunk. Mintegy 150 évvel ezelőtt még orvosokat is győzködni kellett ennek a szokásnak a szükségességéről. Nem volt magától értődő. Mondhatjuk, hogy egy egész világ képes volt egy ilyen banális kérdésben tévedni, amíg valaki erre föl nem hívta a figyelmet, és amíg nem sikerült neveléssel az emberiség szokásává tenni. Az emberré válás folyamatában nélkülözhetetlen az emberi közösség.

Az Isten-hittel hasonló a helyzet: az ember számára nem magától értődő. Ha nem hall róla, ha nem találkozik vele, ha nincsenek körülötte emberek, akiknek az életében “szokás” vele találkozni, vele beszélni, őt megismerni, akkor hogyan is válhatna természetessé, hogy higgyünk benne? Nem lehet, hogy ebben az alapvető kérdésben is akár milliók tévedjenek?

Gyülekezetünk éppen ezért azon fáradozik, hogy olyan közösséggé legyen, amelyen keresztül a sokak által elfelejtett Isten megismerhetővé válik.

Ennek eszköze például az ifjúsági ház, amelyet a volt Szolnok TV épületben alakítunk ki. Ott olyan közegben – mintegy Isten családjában – lehetnek majd együtt fiatalok, amely otthonos, és ahol természetessé válhatnak az egészséges emberi élet szokásai.

Amíg a ház elkészül, jelenlegi gyülekezeti házunkban találkozunk. Például a fent említett 4 pizzás est sorozatban. A részvételhez belépő egy kupon, amelyet a város különböző középiskoláiban tettünk elérhetővé.

Ha valakinek nehézséget okoz ilyet találni, érdeklődjék a 20/824-4829-es telefonszámon!

Várjuk szeretettel a fiatalokat!