Nyilvánosság tájékoztatása

Projekt címe: „: Az Adapterház megépítésének és a templom korszerűsítésének támogatása”

Projekt azonosító száma: EGYH-EOR-20-P-0003

Szerződött támogatás összege: 80.000.000 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100%

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. december 31.

Projekt tartalmának bemutatása:

A Szolnoki Evangélikus Egyházközség vezetősége 2013-ban hozott arra határozatot, hogy a gyülekezeti élettér bővítését a meglévő templom épületével összekapcsolt közösségi ház építésével támogatja, így elkezdődött a tervezés és az előkészítés folyamata. A tervezett Adapterház külsőségeiben is magán hordozza a szolnoki evangélikus gyülekezetre jellemző gondolkodást, azaz egyszerre ápolja az örökségként hagyott értékeket, és épít rá egy mai, modern élhető életet. A közösség rendezvényein, programjain, a városban található partnerekkel történő közös tevékenységek során megjelenik a kézzel fogható társadalmi igény is, miszerint:

– szükség van a belvárosban az ifjúság, a fiatal felnőttek, családok számára kialakított biztonságos találkozóhelyekre, közösségi terekre

– szükség van a hagyományos egyházi szerepeken túlmutató közösségfejlesztési tevékenységekhez, programokhoz szükséges infrastruktúrára

Az újszerű megközelítés, nyitott gondolkodás lehetővé teszi annak megmutatását, hogy lehet hitelesen keresztyénként élni a mai mindennapokat.  A gyülekezet széles körben képes lesz megmutatni, hogy Szolnokon van létjogosultsága a keresztyén értékrenden alapuló életnek és nem csupán az ünnepeken, hanem a mindennapokban is. Ezzel a sajátos nézettel szeretne megkerülhetetlen szereplője lenni Szolnok közösségi életének, hogy alternatívát tudjon kínálni közösséghez való tartozásban és a szabadidő hasznos eltöltésében Szolnok város fiatal, felnőtt és idős lakóinak is.

A közösségi ház építésével és a templommal való összekapcsolásával egyrészt megoldódna a templom akadálymentesítése, mind a mozgásukban korlátozott embertársaink, mind a gyermekek, családosok, idősek számára. Másrészt mosdók is kialakításra kerülnek, mely jelenleg óriási hiány. Harmadrészt az istentiszteleti és közösségi élet előtt új távlatok nyílhatnak. A tágas előtérben és teremben nem csak az istentisztelettel párhuzamos gyermek- és ifjúsági programok valósulhatnak meg, hanem a hétköznapi programok egy része is itt kap helyet oly módon, hogy nem csak a tipikusan egyházias jellegű, hanem a város szélesebb közösségét szolgáló találkozások tere lesz. Nem utolsó sorban a templom jobb kihasználását is szolgálja ez a fejlesztés.

A projekt műszaki tartalma magában foglalja a földszint + 1 emeletes, bruttó 190,53 m2-es közösségi ház építését, amelyben az alábbi rendeltetési egységek kerülnek kialakításra: közösségi helyiség, vizesblokk (női, férfi és akadálymentes mosdó) és teakonyha, galéria (társalgó, iroda, tároló). A projekt tartalmazza a meglévő templom részleges felújítását, technikai korszerűsítését is. Megújítjuk a templom villamoshálózatát, fűtésrendszerét összekapcsoljuk az Adapterházzal, így környezetbarát és igen költséghatékony megoldással fűthető majd. Sor kerül a tetőszerkezet megújítására, szigetelésére, napelemek elhelyezésére. A fölázás megszüntetésére szigeteljük a falakat, cseréljük a nyílászárókat. A fűtésrendszer cseréje magával vonja a teljes padlózat újraburkolását.

A támogatott tevékenység Magyarország Kormánya és a Miniszterelnökség támogatásával valósult meg.

Köszönjük a támogatást!

Projekt címe: „Szolnoki Evangélikus Egyház fejlesztései”

Projekt azonosító száma: EGYH-KCP-20-P-0065

Szerződött támogatás összege: 100.000.000 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100%

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. november 30.

Projekt tartalmának bemutatása:

A Szolnoki Evangélikus Egyházközség – gyülekezet a városért. A Szolnoki Evangélikus Egyházközség azért van, hogy az evangélium az egyes emberek életét megújítsa, közösséget formáljon, a társadalmi igazságosságot előmozdítsa, és a hétköznapi élet és hivatás minden részét áthassa, és ez Szolnokot és környékét érzékelhetően alakítsa. . Mit jelent ez? Minthogy mai társadalmunk elszokott Istentől, ezért nem elegendő Istenről beszélni, a keresztyénség tanítását megismertetni, hanem különösen is nagy szükség van arra, hogy ezt a tanítást, Isten karakterét és a hívő élet működését kiábrázolva, a gyülekezet közösségén keresztül átélhetővé tegyük. Újra szokássá kell tennünk az Istennel való kapcsolatot és annak minden következményét. Az egyház „város-szerepe” az, hogy az emberi közösség kapcsolatrendszerének működésén keresztül kiábrázolja, láthatóvá, sőt élménnyé tegye az evangélium sajátos logikájának szövetét, működését. A gyülekezet a városért él – ezért törekszik arra, hogy másoknak a város jólétéért végzett szolgálatát megerősítse, támogassa.

Nem önmagáért van, és nem csupán egy szűk, sajátos érdeklődésű réteg igényeit kívánja kiszolgálni, hanem a lehető legszélesebb körben a város és környéke javáért dolgozik áldozatosan, más keresztyén közösségekkel, és a társadalmi élet más szereplőivel karöltve.

Ebben a helyzetben semmiképpen nem elegendő a restauráció – sem a templomokat, sem a hit üzenetét illetően. Állhat egy templom eredeti pompájában a város közepén úgy, hogy a letűnt korok csodálatán túl egyéb hatást nem vált ki. Ugyanakkor lehetséges egy templomot újra a helyére tenni: nem csak külsejében helyreállítani, hanem a közösségi életben, az emberi gondolkodásban is a helyére tenni. Mi a templom „adapterét” álmodtuk és építjük meg, amely képes összekapcsolni a szakrális teret a hétköznapi élet valóságával. A hitet a mindennapokkal. Természetesen ehhez a templomnak rendelkeznie kell mindazzal a felszereléssel, amely a közösségi élet hétköznapi tereit jellemzi: akadálymentes megközelítés, mosdó, fűtés, közösségi tér. Egyfelől az Adapterház teremti meg ennek a feltételeit azzal, hogy akadálymentes bejárást biztosít, hogy közösségi terek, mosdók találhatók benne. Ám a templom kihasználtságát azzal teszi igazán hatékonnyá, hogy magát a már meglevő templom épületet is a hétköznapok használata számára is fenntarthatóvá teszi. Ehhez szükség van a templom felújítására, technikai korszerűsítésére. A projekt során megújítjuk a templom villamoshálózatát, fűtésrendszerét összekapcsoljuk az Adapterházzal, így környezetbarát és igen költséghatékony megoldással fűthető majd. Szintén ehhez szükséges a tetőszerkezet megújítása, szigetelése, napelemek elhelyezése. A fölázás megszűntetésére szigeteljük a falakat, cseréljük a nyílászárókat. A fűtésrendszer cseréje magával vonja a teljes padlózat újraburkolását.

A fentebb kifejtettek szerint az ifjúságra nézve fokozottan igaz, hogy a hivő életnek nem elég az informatív, történelmi gyökerekre, múltra tekintő részét megtanítani, hanem képessé kell válnunk arra, hogy a hívő életet gyakorlatban, működés közben, az emberi kapcsolatok szövetében is bemutassuk, élménnyé tegyük. A szakrális-liturgikus gyakorlaton túl a hétköznapi gyakorlatra is szükség van. Ennek infrastrukturális eszköze lesz gyülekezetünk ifjúsági háza.

A parókiaépületünk közvetlen szomszédjában álló egykori polgári családi ház, amely később bölcsőde, majd mintegy két évtizeden át a Szolnok TV stúdiójának otthona volt, néhány esztendeje üressé vált. Ekkor lobbanhatott föl a régen dédelgetett álom lángja: ez az épület továbbra is a város – és környéke – javát szolgálhatná, mint ifjúsági ház. Működése nem elsősorban programokra épül majd, hanem amolyan második otthonná tesszük, ahol a „normális”, egészséges emberi élet valósul meg. A már eddig is létező ifjúsági csoportjainkban az élményekre, a spontán (jellegű) beszélgetésekre építünk. Talán természetesebbnek vesszük és így kevesebb figyelmet fordítunk az átlagos, nem problémás fiatalokra. Ugyanakkor szembesülnünk kell azzal, hogy az átlagos fiatalság is több szempontból problémássá válik. Szükség van továbbá arra, hogy ifjainkat a világra, a tágabb emberi közösségre nyitott, önzetlen szolgálatra képes egészséges emberekké tudjuk nevelni, akik nem csak maguk „szórakoztatását” várják, hanem aktívan alakítják világukat, méghozzá egészséges – keresztyén – szemlélettel. Ennek szolgálatában áll majd – reményeink szerint – az ifjúsági ház.

Jelen projekt ennek az épületnek a megvásárlását, felújításának egy részét tartalmazza.

A támogatott tevékenység Magyarország Kormánya és a Miniszterelnökség támogatásával valósult meg.