Gyermek-istentisztelet

Jézus mondja: „Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket!” (Márk 10,14)

Minden, amit tudunk, azt az emberi közösségben tanultuk meg. Emberré részben születünk, részben azzá nevelkedünk. Ehhez szükség van családra, közösségre.

Így van ez a hittel, hívő élettel kapcsolatban is. Isten nyelvét megtanulni, mozdulatait ellesni, a Hozzá kötődést építeni az ő családjában élve lehet.

Életünk legmeghatározóbb alapjait egészen kis korunkban fektetjük le. A későbbiek mind erre épülnek. A beszéd tanulásával nem várjuk meg, míg gyermekeink felnőnek. Az emberi együttélést sem az iskolában kezdjük megtanulni, hanem otthon, a családi közegben ellesve, utánozva. Szokásunkká, lényünkké válik, belénk ivódik annak a közegnek minden vonása, hangulata, amelyben élünk.

Ezért fontos, hogy már gyermekkortól kezdve természetes kapcsolatunk legyen Istennel az ő családja révén.

Előfordul, hogy valakinek a gyermekkorából, neveltetéséből kimarad Isten és a gyülekezet. Mondhatni: felnőtt létére a hitben gyermek.

Gyermekeknek, kis gyermekes családoknak, és akár a hitben a felfedező, ismerkedő szakaszban járóknak szól a meghívásunk a gyermek-istentiszteletekre.

Ezeket minden hónap második vasárnapján 9 órától tartjuk a templomban. Kivétel a 2023. évi decemberi alkalom, amelyet délután rendezünk meg.

Következő alkalmak:

2023. december 10., vasárnap 16 óra – gyermek-istentisztelet.

2024. január 14., 9 óra – gyermek-istentisztelet.