Táborok

Hogy  mit is jelent a keresztyén hit, és hogyan “működik” a gyakorlatban, a mindennapi életben, azt csak közösségben lehet meglátni, tapasztalni, megtanulni. A gyülekezeti élet hétköznapi találkozásai is ezt célozzák. A nyár folyamán ezt egészítik ki a táborok, amelyek alkalmat teremtenek az Isten gondolkodásmódjában és üzenetében – a Bibliában – való elmélyülésre, illetve intenzív közösségi élményekre.

Az alábbi táborokat tervezzük 2022 nyarára.

  • TÁJOLÓ, a “Picifi” (alsó tagozatosok) tábora.
  • TEKERGŐ, a Szoli csoportok (ifjúság) kerékpáros-túrázós tábora.
  • PARTITÚRA zenei tábor Szolnokon: 2022. július 31–augusztus 6. Ezzel a táborral a város egész nyilvánosságát igyekszünk megszólítani. Az esti áhítatok ragyogó zenei és közösségi élményt nyújtanak. Kiválóan alkalmasak arra, hogy bárki bepillanthasson a gyülekezet életébe és a hit alapvető kérdéseibe. Az esti áhítatokat korosztályok szerinti csoportos beszélgetések követik. Felnőttek számára külön csoportot szervezünk.
  • A FICSERI (óvodás) tábor formáját és kereteit a korábbiakhoz képest változtatjuk. Hamarosan ennek eredményét is közzétesszük. Várhatóan családi napok keretében szeretnénk őket meghívni.

A 2022. évi táborokra történő jelentkezési időszak véget ért. További információ elérhetőségeinken.

Minthogy a tábor a gyülekezet életének szerves része, a hétköznapi és vasárnapi találkozások során átéltek elmélyítése, intenzív gyakorlata, ezért olyan családok gyermekeit várjuk a táborokba, akik a tábor előtti tanévben rendszeres résztvevői a mi, esetleg más keresztyén gyülekezet életének. Tehát ha abban gondolkodik valaki, hogy szeretné gyermekét ránk bízni az idei táborok valamelyikében, akkor kérjük, ismerkedjék meg velünk! A táborba jelentkezőktől azt várjuk, hogy a jelentkezés és a tábor ideje között rendszeresen vegyenek részt családjukkal gyülekezetünk életében: istentiszteleteken (havonta legalább két alkalommal) és a korosztályuknak megfelelő csoportban (a “Picifi”, illetve a “Szoli” alkalmain). Akik nem a mi gyülekezetünkhöz tartoznak, azoktól saját közösségük látogatását kérjük hasonló módon.