Táborok

Hogy  mit is jelent a keresztyén hit, és hogyan „működik” a gyakorlatban, a mindennapi életben, azt csak közösségben lehet meglátni, tapasztalni, megtanulni. A gyülekezeti élet hétköznapi találkozásai is ezt célozzák. A nyár folyamán ezt egészítik ki a táborok, amelyek alkalmat teremtenek az Isten gondolkodásmódjában és üzenetében – a Bibliában – való elmélyülésre, illetve intenzív közösségi élményekre.

Minthogy a tábor a gyülekezet életének szerves része, a hétköznapi és vasárnapi találkozások során átéltek elmélyítése, intenzív gyakorlata, ezért olyan családok gyermekeit várjuk a táborokba, akik a tábor előtti tanévben rendszeres résztvevői a mi, esetleg más keresztyén gyülekezet életének. Tehát ha abban gondolkodik valaki, hogy szeretné gyermekét ránk bízni az idei táborok valamelyikében, akkor kérjük, ismerkedjék meg velünk! A táborba jelentkezőktől azt várjuk, hogy a jelentkezés és a tábor ideje között rendszeresen vegyenek részt családjukkal gyülekezetünk életében: istentiszteleteken (havonta legalább két alkalommal) és a korosztályuknak megfelelő csoportban (a „Picifi”, illetve a “Szoli” alkalmain). Akik nem a mi gyülekezetünkhöz tartoznak, azoktól saját közösségük látogatását kérjük hasonló módon.

Az alábbi táborokat tervezzük 2024 nyarára:

 

 

  • PARTITÚRA zenei tábor Szolnokon: 2024. július 28–augusztus 3. Ezzel a táborral a város egész nyilvánosságát igyekszünk megszólítani. Az esti áhítatok ragyogó zenei és közösségi élményt nyújtanak. Kiválóan alkalmasak arra, hogy bárki bepillanthasson a gyülekezet életébe és a hit alapvető kérdéseibe. Az esti áhítatokat korosztályok szerinti csoportos beszélgetések követik. Felnőttek számára külön csoportot szervezünk. További információ, jelentkezési felület elérhető itt.
  • A FICSERI (óvodás) tábor formáját és kereteit a korábbiakhoz képest változtatjuk. Hamarosan ennek eredményét is közzétesszük. Várhatóan családi napok keretében szeretnénk őket meghívni.
  • Jelentkezés 2024. jan. 15-febr. 18. között.