Táborok

Hogy  mit is jelent a keresztyén hit, és hogyan “működik” a gyakorlatban, a mindennapi életben, azt csak közösségben lehet meglátni, tapasztalni, megtanulni. A gyülekezeti élet hétköznapi találkozásai is ezt célozzák. A nyár folyamán ezt egészítik ki a táborok, amelyek alkalmat teremtenek az Isten gondolkodásmódjában és üzenetében – a Bibliában – való elmélyülésre, illetve intenzív közösségi élményekre.

Az alábbi táborokat tervezzük 2022 nyarára:

  • TÁJOLÓ, a “Picifi” (alsó tagozatosok) tábora: 2022-ben várhatóan július 11–15.
  • TEKERGŐ, a Szoli csoportok (ifjúság) kerékpáros-túrázós tábora várhatóan 2022. július 11–15.
  • PARTITÚRA zenei és sport tábor Szolnokon: 2022. július 31–augusztus 6. Ezzel a táborral a város egész nyilvánosságát igyekszünk megszólítani. Az esti áhítatok ragyogó zenei és közösségi élményt nyújtanak. Kiválóan alkalmasak arra, hogy bárki bepillanthasson a gyülekezet életébe és a hit alapvető kérdéseibe. Az esti áhítatokat korosztályok szerinti csoportos beszélgetések követik. Felnőttek számára külön csoportot szervezünk.
  • A FICSERI (óvodás) tábor formáját és kereteit a korábbiakhoz képest változtatjuk. Hamarosan ennek eredményét is közzétesszük. Várhatóan családi napok keretében szeretnénk őket meghívni.

A jelentkezés 2022. január-februárjában lesz.

Minthogy a tábor a gyülekezet életének szerves része, a hétköznapi és vasárnapi találkozások során átéltek elmélyítése, intenzív gyakorlata, ezért olyan családok gyermekeit várjuk a táborokba, akik a tábor előtti tanévben rendszeres résztvevői a mi, esetleg más keresztyén gyülekezet életének. Tehát ha abban gondolkodik valaki, hogy szeretné gyermekét ránk bízni a jövő évi táborok valamelyikében, akkor kérjük, ismerkedjék meg velünk, és vegyen részt a gyülekezet életében! Szeretettel várjuk!