Gyülekezet a városért

A Szolnoki Evangélikus Egyházközség – gyülekezet a városért.

Mit jelent ez? Minthogy keresztyén gyülekezet, elsősorban egy sajátos közösség, melyet Jézus Krisztus evangéliuma, logikája határoz meg. Elsődleges feladata is az, hogy Jézus Krisztust képviselje szavakon, tetteken és a közösség minden élményén keresztül.

A Szolnoki Evangélikus Egyházközség azért van, hogy az evangélium az egyes emberek életét megújítsa, közösséget formáljon, a társadalmi igazságosságot előmozdítsa, és a hétköznapi élet és hivatás minden részét áthassa, és ez Szolnokot és környékét érzékelhetően alakítsa.

Bővebben

Partitúra tábor 2024. július 28–augusztus 3.

A Partitúra zenei tábor esti könnyűzenei koncert-áhítatai, vasárnaptól péntekig (júl. 28–aug. 2.), 18-30-tól a templomban nyilvánosak.

További információ ide kattintva.

Óvodás tábor a Partitúrában

Az idei Partitúra táborban hétfőtől péntekig (júl. 29–aug. 2.) óvodások részére minden délelőtt 10–12-ig külön foglalkozást tartunk.

További részletek ide kattintva elérhetők.

Táborok

A 2024. évi táborainkról információ és jelentkezési felület elérhető itt.

Áttekintő a rendszeres alkalmakhoz:

 • Minden vasárnap 10 órától istentisztelet a templomban.
 • Minden hónap első vasárnapján úrvacsorai istentisztelet.
 • A hónap első és harmadik (s ha van, ötödik) vasárnapján az istentisztelettel párhuzamosan FICSERI (óvodás) és Picifi (alsó tagozatos) csoportoknak gyermek-bibliaórát tartunk. Az ennél nagyobbakat az istentiszteleten látjuk szívesen.
 • A hónap második vasárnapján 9 órától gyermek istentiszteletet tartunk. Ezeken a vasárnapokon a 10 órai istentisztelettel párhuzamosan nincs FICSERI és Picifi (gyermek-bibliaóra). Gyermek-istentisztelet időpontok 2023/2024-ben: szept. 10., okt. 8., nov. 12., dec. 10., jan. 14., febr. 11., márc. 10., ápr. 14., máj. 12., jún. 9.
 • A hónap negyedik vasárnapjára mindenkit a „nagy” istentiszteletre várunk, kicsiket és nagyokat egyaránt. Ezeket az istentiszteleteket követően a Gyülekezeti kávén lehetünk együtt.
 • Csütörtökönként 17 órától ének- és zenekari próba.
 • Péntekenként Szoli (ifjúsági) órák:
  • 15 órától Kis-Szoli, azaz 5–7. osztályosok részére,
  • 18.30-tól Közép-Szoli és Nagy-Szoli azaz 8–12. évfolyamosok részére (két csoportban).
 • A Picifi (alsó tagozatos csoport) a vasárnapi istentiszteleteken kívül havi egy szombat délelőtt 10–12 óra között is találkozik. Következő időpont: 2024. január 20.
 • András-csoport: hétköznapi, kisebb csoportban történő találkozás, amely lehetőséget biztosít hétköznapi kérdéseknek a keresztyén hit szempontjából történő megvitatására, személyes kérdések fölvetésére. 2024. január 31-től szerdánként 17 órától az Adapterházban.

Hittan oktatásra való jelentkezés

Szolnok város általános iskoláiban a 2024/2025-ös tanévre is van lehetőség hit- és erkölcstan oktatásra jelentkezni. Meghirdettük az evangélikus hittanra való jelentkezést is.

Bővebb információt a hit- és erkölcstan oktatásról szívesen adunk személyesen, telefonon, e-mailben (Győri Péter Benjámin lelkész, 20/8244829; szolnok@evangelikus.hu), illetve honlapunknak a hittan oktatásra szánt részén: ide kattintva elérhető.

Rehabilitálni a város kapcsolatát Istennel – videó:

A hívő közösség feladata nem az, hogy gyülekezetet építsen, hanem hogy a gyülekezet révén a várost, a tágabb emberi közösséget megújítsa az evangéliummal. Istent újra személyes és közösségi életünk legtermészetesebb központi meghatározójává kell tenni. Ez a felismerés tette a szolnoki evangélikus gyülekezet elkötelezett tagjává, vezetőjévé Bakondiné Tóvizi Ágnest. Saját tapasztalatai is segítették gyógytornászként abban, hogy az embereket elveszített fizikai képességeik visszanyerésében vezesse. Most a város Istennel való kapcsolatát segít rehabilitálni az evangéliummal szociális, spirituális, kulturális értelemben.

„A Szolnoki Evangélikus Templom bővítése közösségi házzal” című TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00064 pályázatunkról bővebben itt.

„Szeretetközösség” című EFOP-1.3.7-17-2017-00334 pályázatunkról bővebben itt.