Gyülekezet a városért

A Szolnoki Evangélikus Egyházközség – gyülekezet a városért.

Mit jelent ez? Minthogy keresztyén gyülekezet, elsősorban egy sajátos közösség, melyet Jézus Krisztus evangéliuma, logikája határoz meg. Elsődleges feladata is az, hogy Jézus Krisztust képviselje szavakon, tetteken és a közösség minden élményén keresztül.

A Szolnoki Evangélikus Egyházközség azért van, hogy az evangélium az egyes emberek életét megújítsa, közösséget formáljon, a társadalmi igazságosságot előmozdítsa, és a hétköznapi élet és hivatás minden részét áthassa, és ez Szolnokot és környékét érzékelhetően alakítsa.

Bővebben

Szülői nap

Szülőként kérdés, hogy esetleg gyermeke járjon-e hittanra? Gyermeke jár valamely gyülekezeti csoportba, de felnőtt létére a hit kimaradt az életéből? A gyülekezetbe jár, és szeretné gyermekét a lehető legjobban nevelni, segíteni abban, hogy a világban jól eligazodjék?

Szülők – pontosabban gyermek- és fiatalkorú gyermekek szülei – részére szervezünk találkozást, képzést, beszélgetési lehetőséget

2022. szeptember 17-én, szombaton 8.30–16.00 között.

Bővebb információ és jelentkezés elérhető ide kattintva.

Adó 1% felajánlás

Minden esztendőben lehetőségünk van adónk kétszer 1%-ának fölajánlására. Ezt az összeget mindenképpen levonják a fizetésünkből, de miért ne rendelkeznénk róla, hogy hova szánjuk?

Az egyik 1%-ot valamely bejegyzett egyház, a másik 1%-ot ettől függetlenül valamely erre jogosult alapítvány számára ajánlhatjuk föl.

Bővebben: ide kattintva…

Rendszeres és közeli események, találkozási alkalmak:

2022. szeptember

Kronológiai sorrendben:
 • Szept. 3., szombat, 10.00–12.00 Picifi-nap (alsó tagozatos csoport).
 • Szept. 4., vasárnap, 10.00 – istentisztelet, FICSERI (óvodás csoport), Picifi (alsó tagozatos csoport).
 • Szept. 8., csütörtök, 17.00 – ének- és zenekari próba a gyülekezeti házban.
 • Szept. 9., péntek: Szoli (ifjúsági) órák:
  • 15 órától Kis-Szoli, azaz 5–7. osztályosok részére,
  • 18.30-tól Közép-Szoli és Nagy-Szoli azaz 8–12. évfolyamosok részére (két csoportban).
 • Szept. 11., vasárnap, 9.00 – gyermek-istentisztelet, majd gyermekénekkari próba.
 • Szept. 11., vasárnap, 10.00 – istentisztelet (gyermek-istentisztelet miatt nincs FICSERI és Picifi).
 • Szept. 15., csütörtök, 17.00 – ének- és zenekari próba a gyülekezeti házban.
 • Szept. 16., péntek: Szoli (ifjúsági) órák:
  • 15 órától Kis-Szoli, azaz 5–7. osztályosok részére,
  • 18.30-tól Közép-Szoli és Nagy-Szoli azaz 8–12. évfolyamosok részére (két csoportban).
 • Szept. 18., vasárnap, 10.00 – istentisztelet, FICSERI (óvodás csoport), Picifi (alsó tagozatos csoport).
 • Szept. 19., hétfő, 18.00 – András-csoport.
 • Szept. 22., csütörtök, 17.00 – ének- és zenekari próba.
 • Szept. 23., péntek: Szoli (ifjúsági) órák:
  • 15 órától Kis-Szoli, azaz 5–7. osztályosok részére,
  • 18.30-tól Közép-Szoli és Nagy-Szoli azaz 8–12. évfolyamosok részére (két csoportban).
 • Szept. 25., vasárnap, 10.00 – istentisztelet, majd azt követően Gyülekezeti kávé.
 • Szept. 26., hétfő, 18.00 – András-csoport.
 • Szept. 29., csütörtök, 17.00 – ének- és zenekari próba.
 • Szept. 30., péntek: Szoli (ifjúsági) órák:
  • 15 órától Kis-Szoli, azaz 5–7. osztályosok részére,
  • 18.30-tól Közép-Szoli és Nagy-Szoli azaz 8–12. évfolyamosok részére (két csoportban).
 • Okt. 8., szombat – országos evangélizáció Budapesten. Bővebben itt
 • Okt. 16., vasárnap, 15.00 – az Adapterház hivatalos átadó ünnepsége.

Áttekintő a rendszeres alkalmakhoz:
 • Minden vasárnap 10 órától istentisztelet a templomban.
 • Minden hónap első vasárnapján úrvacsorai istentisztelet.
 • A hónap első és harmadik (s ha van, ötödik) vasárnapján az istentisztelettel párhuzamosan FICSERI (óvodás) és Picifi (alsó tagozatos) csoportoknak gyermek-bibliaórát tartunk. Az ennél nagyobbakat az istentiszteleten látjuk szívesen.
 • A hónap második vasárnapján 9 órától gyermek istentiszteletet tartunk. Ezeken a vasárnapokon a 10 órai istentisztelettel párhuzamosan nincs FICSERI és Picifi (gyermek-bibliaóra). Gyermek-istentisztelet időpontok 2022/2023-ban: szept. 11., okt. 9., nov. 13., dec. 11., jan. 8., febr. 12., (márc.: húsvét ünnepe!), máj. 14., jún. 11.
 • A hónap negyedik vasárnapjára mindenkit a “nagy” istentiszteletre várunk, kicsiket és nagyokat egyaránt. Ezeket az istentiszteleteket követően a Gyülekezeti kávén lehetünk együtt.
 • Csütörtökönként 17 órától ének- és zenekari próba.
 • Péntekenként Szoli (ifjúsági) órák:
  • 15 órától Kis-Szoli, azaz 5–7. osztályosok részére,
  • 18.30-tól Közép-Szoli és Nagy-Szoli azaz 8–12. évfolyamosok részére (két csoportban).
 • A Picifi (alsó tagozatos csoport) a vasárnapi istentiszteleteken kívül havi egy szombat délelőtt 10–12 óra között is találkozik. Ezek időpontja a 2022/2023-as tanévben: szept. 3., (okt. 16., vas.: Adapterház-átadó), nov. 19., dec. 17., jan. 21., febr. 18., márc. 18., ápr. 15., (máj. 29., pünkösdhétfői gyülekezeti nap); jún. 10.

Hittan oktatásra való jelentkezés

Szolnok város általános iskoláiban a 2022/2023-as tanévre is van lehetőség hit- és erkölcstan oktatásra jelentkezni. Meghirdettük az evangélikus hittanra való jelentkezést is.

Bővebb információt a hit- és erkölcstan oktatásról szívesen adunk személyesen, telefonon, e-mailben (Győri Péter Benjámin lelkész, 20/8244829; szolnok@evangelikus.hu), illetve honlapunknak a hittan oktatásra szánt részén: ide kattintva elérhető.

Rehabilitálni a város kapcsolatát Istennel – videó:

A hívő közösség feladata nem az, hogy gyülekezetet építsen, hanem hogy a gyülekezet révén a várost, a tágabb emberi közösséget megújítsa az evangéliummal. Istent újra személyes és közösségi életünk legtermészetesebb központi meghatározójává kell tenni. Ez a felismerés tette a szolnoki evangélikus gyülekezet elkötelezett tagjává, vezetőjévé Bakondiné Tóvizi Ágnest. Saját tapasztalatai is segítették gyógytornászként abban, hogy az embereket elveszített fizikai képességeik visszanyerésében vezesse. Most a város Istennel való kapcsolatát segít rehabilitálni az evangéliummal szociális, spirituális, kulturális értelemben.

“A Szolnoki Evangélikus Templom bővítése közösségi házzal” című TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00064 pályázatunkról bővebben itt.

“Szeretetközösség” című EFOP-1.3.7-17-2017-00334 pályázatunkról bővebben itt.