Gyülekezet a városért

A Szolnoki Evangélikus Egyházközség – gyülekezet a városért.

Mit jelent ez? Minthogy keresztyén gyülekezet, elsősorban egy sajátos közösség, melyet Jézus Krisztus evangéliuma, logikája határoz meg. Elsődleges feladata is az, hogy Jézus Krisztust képviselje szavakon, tetteken és a közösség minden élményén keresztül.

A Szolnoki Evangélikus Egyházközség azért van, hogy az evangélium az egyes emberek életét megújítsa, közösséget formáljon, a társadalmi igazságosságot előmozdítsa, és a hétköznapi élet és hivatás minden részét áthassa, és ez Szolnokot és környékét érzékelhetően alakítsa.

Bővebben

Ádvent-karácsony 2021.

Ünnepi istentiszteleti rend:

· Dec. 24., 16 ó – karácsonyesti istentisztelet

· Dec. 25., 10 ó – istentisztelet

· Dec. 26., 10 ó – családi istentisztelet, Gyülekezeti kávé. (9.30-tól születésnapos köszöntés.)

· Jan. 1., 10 ó – istentisztelet

· Jan. 2., v, 10 ó – istentisztelet.

· Jan. 6., vízkereszt, 17 ó – istentisztelet.

 • Minden vasárnap 10 órától istentisztelet a templomban.
 • Nov. 29–dec. dec. 20. között minden hétfőn Ádventi ötórai tea az Adapterházban.
 • A hónap első és harmadik (s ha van, ötödik) vasárnapján az istentisztelettel párhuzamosan FICSERI (óvodás) és Picifi (alsó tagozatos) csoportoknak gyermek-bibliaórát tartunk. Az ennél nagyobbakat az istentiszteleten látjuk szívesen.
 • A hónap második vasárnapján 9 órától gyermek istentiszteletet tartunk. Ezeken a vasárnapokon a 10 órai istentisztelettel párhuzamosan nincs gyermek-bibliaóra.
 • A hónap negyedik vasárnapjára mindenkit a “nagy” istentiszteletre várunk, kicsiket és nagyokat egyaránt.
 • Csütörtökönként 17 órától ének- és zenekari próba.
 • Péntekenként “Szoli” (ifjúsági) órák:
  • 15 órától “Kis-Szoli”, azaz 5–7. osztályosok részére,
  • 18.30-tól “Nagy-Szoli, azaz 8–12. évfolyamosok részére.
 • A Picifi (alsó tagozatos csoport) a vasárnapi istentiszteleteken kívül havi egy szombat délelőtt 10–12 óra között is találkozik.

Nagypénteki videoüzenet: “A szebb templom”

Nagypéntek van. A járvány miatti bezártságban talán nem tűnik föl, hogy ünnep. Egy csöndes ünnep.Szokás szerint ilyenkor itt szoktunk lenni a templomban. Most maga az épület is jelképezi a hétköznapi életben uralkodó állapotokat. Kiürítve, használatra, találkozásra alkalmatlan állapotban.De készül valami szebb.Ezt a mai napot szánjuk arra, hogy olvassuk, amit Jézus értünk tett. Hasson meg, járjon át ennek a ténynek jelentősége. Ez a vakcina, amely át kell, hogy járja a gondolatainkat, motivációinkat. Indítsa el bennünk az új, a halállal szemben is ellenálló élet folyamatait. Gondoljuk át: mi az adekvát válasz erre az áldozatra, erre a szeretetre? Mit jelent Jézusért élni?A Szolnok TV ma este hétkor közvetíti az ökumenikus istentiszteletet. Addig is néhány igei gondolattal kívánok áldott ünnepeket – sok szeretettel! A video ide kattintva elérhető.

Győri Péter Benjámin

Fotó: Győri Péter Benjáminné

Napi üzenet, 2021. március 16. ide kattintva elérhető.

2021. március 14. Elkészült az Adapterház. Videó ide, vagy a képre kattintva elérhető.

Mintegy egy évtizedes munka, álmodozás, előkészítés, tervezés és építkezés eredményeképpen megépült a szolnoki evangélikus templomhoz kapcsolódó Adapterház, amely összeköti a várost és a templomot, hitéletet és hétköznapokat, az embereket egymással és Istennel. Hála Istennek, köszönet a munkálatok elvégzőinek! Már csak be kell rendezni és be kell lakni.

Szeretettel: Győri Péter Benjámin

Hittan oktatásra való jelentkezés

Szolnok város általános iskoláiban a 2021/2022-es tanévre is van lehetőség hit- és erkölcstan oktatásra jelentkezni. Meghirdettük az evangélikus hittanra való jelentkezést is.

Bővebb információt a hit- és erkölcstan oktatásról szívesen adunk személyesen, telefonon, e-mailben (Győri Péter Benjámin lelkész, 20/8244829; szolnok@evangelikus.hu), illetve honlapunknak a hittan oktatásra szánt részén: ide kattintva elérhető.

A járvány ideje alatt külön szöveges és video-üzeneteket teszünk közzé. Ezeket itt elérheti.

Rehabilitálni a város kapcsolatát Istennel – videó:

A hívő közösség feladata nem az, hogy gyülekezetet építsen, hanem hogy a gyülekezet révén a várost, a tágabb emberi közösséget megújítsa az evangéliummal. Istent újra személyes és közösségi életünk legtermészetesebb központi meghatározójává kell tenni. Ez a felismerés tette a szolnoki evangélikus gyülekezet elkötelezett tagjává, vezetőjévé Bakondiné Tóvizi Ágnest. Saját tapasztalatai is segítették gyógytornászként abban, hogy az embereket elveszített fizikai képességeik visszanyerésében vezesse. Most a város Istennel való kapcsolatát segít rehabilitálni az evangéliummal szociális, spirituális, kulturális értelemben.

“A Szolnoki Evangélikus Templom bővítése közösségi házzal” című TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00064 pályázatunkról bővebben itt.

“Szeretetközösség” című EFOP-1.3.7-17-2017-00334 pályázatunkról bővebben itt.