Üdv az olvasónak!

Szeretettel köszöntünk mindenkit a 2019. esztendő igéjével:

“Kerüld a rosszat, és cselekedjél jót. Keresd a békességet, és kövesd.”

Zsoltár 34,15

Üdvözöljük kedves vendégünket a Tisza partján, honlapunkon!

A szolnoki egyházközség a Magyarországi Evangélikus egyház egyik gyülekezete. Mint ilyen, az országunkban harmadik legnagyobb keresztyén felekezetnek a része, a reformáció lutheri ágához tartozik.

Ugyanakkor ezen a területen kisebbségben, szórványhelyzetben élnek az evangélikus hívek. Ez a körülmény lehetőséget ad arra, hogy kicsiny közösségünk családias, mozgékony és eleven legyen.

Hitünk középpontjában az áll, hogy Isten szeret bennünket, szeretetét Jézus Krisztus életén keresztül félreérthetetlenül megmutatta, és szeretete minden rosszat, még a halált is képes legyőzni. E meggyőződésünk alapja a Biblia tanúságtétele, amely Isten kijelentését tartalmazza, és amely annak a küldetésünknek is a forrása, hogy Isten szeretetét szavaink és egész életünk révén másokkal is megosszuk.

Reméljük, hogy személyesen is találkozhatunk. Honlapunkat lépésről-lépésre frissítjük, bővítjük, hogy itt legalább egy kis ízelítőt tudjunk adni abból, amit ez a közösség a város teljes nyilvánosságának kínál.

– Okostelefonra letölthető Biblia és az ehhez kapcsolódó rövid napi áhítatok: www.karolibiblia.hu. Akár iOS, akár Android rendszerben az alkalmazás keresőben a Gutta Cavat Kft. neve alatt megtaláljuk a négy ingyenes alkalmazást.

Gyülekezetünkben kapható a Magyarázatos Biblia!

mBiblia

Adónk kétszer (!) 1%-áról rendelkezhetünk. Az egyiket egy egyház, a másikat egy közhasznú alapítvány részére lehet felajánlani. A felajánlás nem többletteher, hiszen levonják akkor is, ha nem rendelkezünk róla, csak akkor nem oda jut, ahova szánnánk.

A Magyarországi Evangélikus Egyház technikai száma: 0035.

A Szolnoki Evangélikus Gyülekezetért Alapítvány adószáma: 18832945-1-16.

Vegyük tekintetbe, hogy akkor is érdemes felajánlást tenni,

ha az összeg jelentéktelen, hiszen a felajánlások darabszáma is számít! Köszönjük!

Szolnoki Evangélikus Egyházközség, 5000 – Szolnok, Verseghy park 2.
Tel.: 56/341-422; 20/824-4829. Számlaszám: 11745011-20055071
E-mail: szolnok@evangelikus.hu honlap: http://szolnok.lutheran.hu/
Adója 1%-ával támogassa a Szolnoki Evangélikus Gyülekezetért Alapítványt! Adószáma: 18832945-1-16

Felelős kiadó: Győri Péter Benjámin