Hittan

Egyházunk hitoktatást bemutató videói elérhetők ide kattintva.

Gyülekezetünk Szolnok városának általános iskoláiban elérhetővé teszi az evangélikus hit- és erkölcstan oktatást.

A keresztyén hit elsősorban nem bizonyos erkölcsi rend betartása, hanem személyes és bizalmas kapcsolat az élő Istennel, amelyből természetesen következik egy sajátos gondolkodás- és életmód. Vegyük például a szülő-gyermek kapcsolatot! Szülőként minek örülnénk jobban: annak, ha a gyermekünk mindent pontosan úgy tesz, ahogy mi elképzeljük, elvárjuk, vagy pedig annak, ha őszinte, bizalmas, szeretetteljes kapcsolatban lenne velünk? Nyilván az utóbbinak. Abból természetesen következne minden más.

Pontosan így áll a helyzet Istennel is: Istennek sokkal fontosabb a vele való kapcsolatunk, mint a viselkedésünk. Kapcsolatot pedig az ember közösségben tud megélni. Éppen ezért a hittan oktatásnak fontos tartozéka a keresztyén közösséghez tartozás.

Talán furcsa ez a gondolat elsőre: hogy a hitet nem lehet egyszerűen megtanulni, hanem látni kell működés közben, a gyakorlatban, a hívő közösségben. De ha furcsának érezzük, az éppen azt igazolja, hogy éppen az Istennel való kapcsolatra, a közösségre van szükségünk.

Mi tehát arra bátorítunk minden szülőt, aki fontolgatja, hogy gyermekét hittan oktatásra írassa be, hogy előzőleg ismerjen meg bennünket. Nagy megtiszteltetés és felelősség, ha ránk bízzák gyermeküket. Szeretnénk ezzel jól élni, mégpedig a kedves szülőkkel összhangban, együttműködve. Most, a járvány idején persze erre csak korlátozottan van lehetőségünk, de megtaláljuk a módját. Keressen bennünket bátran elérhetőségeink bármelyikén, szívesen vennénk a személyes találkozás lehetőségét.

Azt is vegyék fontolóra, hogy esetleg más családokat is biztassanak hasonló ismerkedésre és a hittan oktatásba való bekapcsolódásra. Nagyobb csoportban sokkal jobb a gyermeknek.

A hittan oktatást gyülekezetünk részéről jól képzett hitoktató-pedagógusok végzik.

További információ az evangélikus hitoktatásról egyházunk központi honlapján is elérhetnek, ide kattintva.