Szülői nap

Képzési nap olyan szülők és más felnőttek részére, akikre gyermekek, fiatalok vannak bízva. A Szolnoki Evangélikus Egyházközség évente 2-3 ilyen képzési napot szervez. Jellemzően szombat délelőttökön tartjuk ezeket. Fő kérdésünk, hogy hogyan lehetünk segítségére az ifjaknak abban, hogy stabil önértékeléssel és értékrenddel, egészséges kapcsolatokra képesen, adottságaikat a lehető legjobban kibontakoztatva éljenek. Meglátásunk szerint ehhez elengedhetetlen

– egy jól működő, otthonos, könnyen elérhető, érthető közösség,

– a felnőttek felkészültsége,

– és aktív kezdeményezés a felnőttek részéről.

Meggyőződésünk szerint a keresztyén hit különösen is hasznos, sőt nélkülözhetetlen alapot és erőforrásokat jelent ahhoz, hogy korunk kihívásaival sikeresen megbirkózzunk.

Tudva, hogy városunkban rengetek kiváló tevékenység folyik hasonló célokkal, kifejezetten keressük a kapcsolódási pontokat. Igyekszünk megismerni másokat, és megismertetni azt, amit a keresztyén világszemlélet tehet hozzá a város életéhez.

A következő ilyen alkalom szervezés alatt áll.

A hit nem pusztán szokások vagy erkölcsi szabályok összessége, hanem világnézet. Mindenkinek van ilyen, még ha nem is tudatosodik benne. A hit az a lencse, amelyen keresztül nézve tekintünk az életünk minden területére. Egy szűrő, amely alapján kiválasztjuk, mit tartunk igaznak vagy hamisnak, helyesnek vagy helytelennek. Ez irányítja döntéseinket, formálja véleményünket.

A keresztyén hit egy egészen sajátos világnézet. Sok szó esik róla manapság, ám kevesen járnak a végére, hogy pontosan mi is az. Elutasítják, noha nem is ismerik igazán. Közömbösek vele szemben, de nem tudatosodik bennük, hogy lényegében mindaz, ami a mi társadalmunkat élhetővé teszi, mind a keresztyén hitben gyökerezik.

Gyülekezetünk úgy döntött, hogy nem kíván tétlen szemlélője lenni a világ folyamatainak, és nem akar passzivitásával asszisztálni ahhoz, hogy a generációk élnek tiszta világnézeti koordinátarendszer nélkül. Nem akarja magára hagyni a fiatalokat, és nem vonja meg a vállát, hogy „nincs mit tenni, ilyen a mai világ”. Hanem meg akarja mutatni azt a lehetőséget, amely erős alapot, reális célokat és értelmes távlatot képes adni az emberi életnek.

Ezért fáradozik – többek között – egy ifjúsági ház létrehozásán Szolnok városának a szívében. Ezért keresi a kapcsolatot mindazokkal, akik fiatalok életéért, neveléséért felelősek. És ezért szervez számukra évente két-három találkozót, képzési alkalmat.