Szülői napok

Képzési nap olyan szülők és más felnőttek részére, akikre gyermekek, fiatalok vannak bízva. A Szolnoki Evangélikus Egyházközség évente 2-3 ilyen képzési napot szervez. Jellemzően szombaton tartjuk ezeket 8.30–16.00 óra között.
A 2023/2024-es tanévben tartandó két alkalom (szept. 2., ápr. 27.) illeszkedik a gyülekezet „Egy év – egy kurzus” programjába, tehát a két képzési nap együtt alkot egy kurzust.
Két területre szeretnék a figyelmet ráirányítani, és ahhoz képzést nyújtani.
Egyrészt a fiatalokra.
Fő kérdésünk, hogy hogyan lehetünk segítségére az ifjaknak abban, hogy stabil önértékeléssel és értékrenddel, egészséges kapcsolatokra képesen, adottságaikat a lehető legjobban kibontakoztatva éljenek. Meglátásunk szerint ehhez elengedhetetlen

– egy jól működő, otthonos, könnyen elérhető, érthető közösség,
– a felnőttek felkészültsége,
– és aktív kezdeményezés a felnőttek részéről.

Meggyőződésünk szerint a keresztyén hit különösen is hasznos, sőt nélkülözhetetlen alapot és erőforrásokat jelent ahhoz, hogy korunk kihívásaival sikeresen megbirkózzunk. Ifjaink szellemi képzését kötelező oktatási rendszer és további sok év tanulmány, különórák és más rendszerek révén igyekszik biztosítani a társadalom. A testi egészség fenntartását naponkénti testnevelés órák, edzések segítik, melyekre sok gondot fordít a tágabb emberi közösség; a testi egészség fontossága szinte központi gondolat a közfelfogásban.
Mit tehetnénk azért, hogy eközben a lelki-kapcsolati képességek se sorvadjanak el, ne szoruljanak háttérbe, hanem fontosságuknak megfelelő figyelmet és törődést kapjanak? Erre szolgál a gyülekezet, a hívő közösség.
Másrészt a felnőttekre.
Sokan a gyermekeik révén – mintegy a kedvükért – tartanak átmenetileg kapcsolatot a gyülekezettel, és foglalkoznak bizonyos mértékig a hit kérdéseivel. Próbálnak a gyermekeiknek megadni mindent e téren is, miközben az ő életükből is hiányzik Isten. Kimaradt. Ezért egyfelől nagyon korlátozott, amit a gyermekeiknek adni tudnak. Másrészt szüksége van minden felnőtt embernek is arra, hogy „saját jogon” foglalkozzék a hit kérdéseivel, és a saját lelkével.

Tudva, hogy városunkban rengeteg kiváló tevékenység folyik hasonló célokkal, kifejezetten keressük a kapcsolódási pontokat. Igyekszünk megismerni másokat, és megismertetni azt, amit a keresztyén világszemlélet tehet hozzá a város életéhez.

A most következő szülői nap paraméterei:

A jelentkezési felületet elérhető ide kattintva.

További információ: Győri Péter Benjámin lelkész, szolnok@evangelikus.hu, +36208244829

A hit nem pusztán szokások vagy erkölcsi szabályok összessége, hanem világnézet. Mindenkinek van ilyen, még ha nem is tudatosodik benne. A hit az a lencse, amelyen keresztül nézve tekintünk az életünk minden területére. Egy szűrő, amely alapján kiválasztjuk, mit tartunk igaznak vagy hamisnak, helyesnek vagy helytelennek. Ez irányítja döntéseinket, formálja véleményünket.
A keresztyén hit egy egészen sajátos világnézet. Sok szó esik róla manapság, ám kevesen járnak a végére, hogy pontosan mi is az. Elutasítják, noha nem is ismerik igazán. Közömbösek vele szemben, de nem tudatosodik bennük, hogy lényegében mindaz, ami a mi társadalmunkat élhetővé teszi, mind a keresztyén hitben gyökerezik.
Gyülekezetünk úgy döntött, hogy nem kíván tétlen szemlélője lenni a világ folyamatainak, és nem akar passzivitásával asszisztálni ahhoz, hogy a generációk élnek tiszta világnézeti koordinátarendszer nélkül. Nem akarja magára hagyni a fiatalokat, és nem vonja meg a vállát, hogy „nincs mit tenni, ilyen a mai világ”. Hanem meg akarja mutatni azt a lehetőséget, amely erős alapot, reális célokat és értelmes távlatot képes adni az emberi életnek.
Ezért fáradozik – többek között – egy ifjúsági ház létrehozásán Szolnok városának a szívében. Ezért keresi a kapcsolatot mindazokkal, akik fiatalok életéért, neveléséért felelősek. És ezért szervez számukra évente két-három találkozót, képzési alkalmat.