Hitben „gyakorlóknak”, „haladóknak” – András-csoport

Az Istenben való hit folyamatos és élők kapcsolat az élő Istennel. Ezért nem létezik olyan, hogy valaki ebből egyszer, s mindenkorra „levizsgázik”, hogy ezzel készen van.

Hogy hogyan lehet ebben a kapcsolatban megmaradni, azt építeni? Hogyan lehet a hitben fejlődni?

Nos, ennek az eszköze Isten igéje és a hívő közösség. Nem lehetséges Istenben hinni az ő közössége nélkül.

Azoknak, akik már elköteleződtek arra, hogy Jézussal kapcsolatban szeretnének lenni, az életüket mindenek felett meghatározóvá akarják tenni őt, akik „gyakorolni” szeretnék hitüket, létrehívtuk az András-csoport találkozásait. András Jézusnak az a tanítványa, aki nem csak maga követte Jézust, hanem másokat is meghívott erre. Ez tehát – ha szabad így fogalmazni – a „haladó” csoportja gyülekezetünknek.

Ennek találkozásait rendszerint szerdánként tartjuk 17:30-tól.

A helyszín a gyülekezeti ház: 5000 – Szolnok, Verseghy park 2.

Az András-csoport találkozásai a járvány miatt egyelőre szünetelnek.