„A Szolnoki Evangélikus Templom bővítése közösségi házzal” című TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00064 pályázat

A kedvezményezett neve: Szolnoki Evangélikus Egyházközség

A projekt címe: A Szolnoki Evangélikus Templom bővítése közösségi házzal

A szerződött támogatás összege: 40.000.000.- Ft

A támogatás mértéke: 31,89%

A projekt tartalmának bemutatása:

A közösségi ház építésével a projekt célja a szolnoki evangélikus gyülekezet közösség életterének bővítése. Sajátos, keresztyén szemléletünkkel való aktív részvétel Szolnok város ifjúsággal kapcsolatos tevékenységeiben, kulturális életében.

A gyülekezet széles körben képes lesz megmutatni, hogy Szolnokon van létjogosultsága a keresztyén értékrenden alapuló életnek és nem csupán az ünnepeken, hanem a mindennapokban is. Ezzel a sajátos nézettel szeretne megkerülhetetlen szereplője lenni Szolnok közösségi életének, hogy alternatívát tudjon kínálni közösséghez való tartozásban és a szabadidő hasznos eltöltésében Szolnok város fiatal, felnőtt és idős lakóinak is.

A közösségi ház építésével egyrészt megoldódik a templom akadálymentesítése, mind a mozgásukban korlátozott embertársaink, mind a gyermekek, családosok, idősek számára. Másrészt mosdók is kialakításra kerülnek, mely jelenleg óriási hiány. Harmadrészt az istentiszteleti és közösségi élet előtt új távlatok nyílhatnak. A tágas előtérben és teremben nem csak az istentisztelettel párhuzamos gyermek- és ifjúsági programok valósulhatnak meg, hanem a hétköznapi programok egy része is itt kap helyet oly módon, hogy nem csak a tipikusan egyházias jellegű, hanem a város szélesebb közösségét szolgáló találkozások tere lesz. Nem utolsó sorban a templom jobb kihasználását is szolgálja ez a fejlesztés. Így tehát az új épületrészben a több funkciós nagyterem mellett teakonyha, a galérián közösségi társalgó, iroda és tároló is létesül.

A projekt műszaki tartalma magában foglalja a földszint + 1 emeletes, bruttó 190,53 m2-es közösségi ház építését, amely egy nyaktaggal kapcsolódik majd a meglévő templomhoz. A beruházás a közösségi házzal egybeépítésre kerülő, meglévő templomépületet nem érinti.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. február 28.

A projekt azonosító száma: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00064