A „Szeretetközösség” című EFOP-1.3.7-17-2017-00334 pályázat

Projekt címe: Szeretetközösség.

„A társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével”
Projekt azonosító száma: EFOP-1.3.7-17-2017-00334
Szerződött támogatás összege: 46.489.848Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100%
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. november 30.
Projekt tartalmának bemutatása: Célunk egy egymásra épülő, komplex, a társadalom széles rétegét megszólító projekt létrehozása, mely: helyi igényekre épül, valódi szükségleteket szolgál ki, érzékenyíti egymáshoz a különböző társadalmi csoportokat, nézőpontváltásra tanít, javítja a hátrányos és nem hátrányos helyzetű csoportok együttélését, csökkenti a szegregációt, a diszkriminációt, az előítéletességet, közösségeket hoz létre és fejleszti azok önérdekérvényesítő és önszerveződési képességét, megelőző jelleggel segíti a hosszú távú hasznosulást, módszereket fejleszt és új módszereket vezet be a hátránykompenzáció területén, megerősíti magát az egyéneket, csökkenti a generációk közötti szakadékot, kiáll az esélyegyenlőség mellett, segíti és fejleszti az egyház hátránykompenzációs tevékenységeit, szervezeti működését.
Az egyháznak és az egyéneknek olyan alapok, minták adása, melyekre a későbbiekben is építhetnek, vagy amihez példaként visszanyúlhatnak.
Célunk a JNSZ Megyében élő hátrányos helyzetű csoportok támogatása. Megtörni a hátrányos helyzet generációkon való átöröklődését, megelőzni kialakulását és segíteni az abból való kilábalást. Közösségfejlesztési szempontból célunk, hogy az adott csoport képes legyen hosszú távon is eredményesen működni, és a tagok megtalálják benne azokat az egyénre szabott módszereket, melyek által szívesen és eredményesen tudnak segíteni saját maguknak, társaiknak és magának a társadalomnak is. Szervezetfejlesztési célkitűzéseink között szerepel a hátrányos helyzetű társadalmi réteg felzárkóztatása érdekében végzett munka eredményesebbé, nyomonkövethetőbbé, átláthatóbbá és átadhatóbbá tevése.
Megvalósítandó tevékenységeink:
Információs rendezvények A program előrehaladásáról, elért eredményeiről szóló információk átadása minél körben.
Egyéni fejlesztő foglalkozások, Csoportos fejlesztő foglalkozások Gyakorlatorientált, a hétköznapokban is alkalmazható tudás megszerzése
Tréning 1 és 2 napos, Workshop élethelyzeti elakadások feloldása, konkrét gyakorlatok, tapasztalatok és a hétköznapokban is alkalmazható eszközök megismerése.
Érzékenyítő tréning Elfogadó és befogadó szemlélet kialakítása, erősítése, empátia növelése, a mindennapi kihívások, a speciális élethelyzetekből adódó nehézségek elméleti és gyakorlati feladatokon keresztüli megértése, átélése.
Mozgásos fejlesztések közösségfejlesztés és a (re)integráció
Csoportos fejlesztő foglalkozások Integrált, érzékenyítő, közösségépítő foglalkozások tartása a célcsoport tagjainak.
Mintakép program A megfelelő motiváció megtalálása, erőgyűjtés, technikák megtanulása, közösségi élmény megtapasztalása
Mediáció Keretek között segíteni a konfliktusok valódi okainak feltárását, kezelve a feltörő érzelmeket.
Köz Tér kialakítása Egy olyan közösségi tér kialakítása és működtetése, mely alkalmas teret teremt a célcsoport tagjai számára a találkozásokra, a szabadidő eltöltésére, egy úgynevezett második otthon biztosítására, ahol információkat, figyelmet, megértést és biztonságot kaphatnak.
Generációs rendezvények közösségi aktivitást erősítő programok , melyek középpontjában a generációs együttműködések erősítése, a különböző társadalmi csoportok egymáshoz való érzékenyítése áll.
Mindenki Láthatatlan Filmfesztivál Olyan, a szegregációt, előítéletességet, diszkriminációt csökkentő hátránykompenzációs rendezvény, mely egyedi módon, kíváncsiságot ébresztve növeli a társadalmi integrációt és érzékenyíti egymáshoz a különböző élethelyzetben lévő társadalmi csoportokat.
Közösségvezetői fejlesztés, közösségfejlesztés A közösségek vezetőinek tudatosságnövelése, támogatása és felkészítése a megfelelő problémakezelésre, önértékelésre, a nézőpontváltásra, illetve arra, hogy hogyan lehet jól vezetni egy csoportot, és hogyan lehet a tagokat motiválni.
SegítŐ programok Olyan hátránykompenzációs tevékenységek, programok, fejlesztések bevezetése és működtetése, melyek gyakorlati tudást adnak, melyeket a hétköznapokban is használni tud a célcsoport, és melyekkel javíthatják életkörülményeiket.
Egyéni tanácsadás, Esetmegbeszélés az egyén szintjén feltárni a megoldandó feladatokat, kitűzni a célokat, támogatni a résztvevőt az első lépés megtételéig, figyelemmel kísérni a folyamatot, elérni, hogy egyedül is képes legyen a későbbi krízishelyzeteket felismerni, kikerülni vagy megoldani
Prevenciós foglalkozások A célcsoport felvilágosítása, megismertetése a veszélyt jelentő helyzetekkel, azok hatásaival, következményeivel, figyelemfelhívás, szükségletfelmérés, megoldási stratégiák feltérképezése.
Gyakorlati prevenció Egyrészt a Köz Tér segítségével, másrészt a jelenlegi programok, jó gyakorlatok továbbfejlesztésével, a „normális” értékekhez való közelítéssel, a közösség és a hit erejével végzett megelőzés. A minőségi idő fogalmának megértése, a szükségletek feltérképezése, egyénre szabása.
Módszertan gyűjtés, fejlesztés Jógyakorlat terjesztése, Szolgáltatás felülvizsgálat, erőforráselemzés, kidolgozás/átdolgozás, rendszer kialakítás, működtetés, belső audit