TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00064 pályázatunk

Projekt címe: A Szolnoki Evangélikus Templom bővítése közösségi házzal

Projekt azonosító száma: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00064

Szerződött támogatás összege: 40.000.000

Támogatás mértéke (%-ban) : 31.88%

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. augusztus 31.

 Projekt tartalmának bemutatása:

A közösségi ház építésével a projekt célja a szolnoki evangélikus gyülekezet közösség életterének bővítése. Sajátos, keresztyén szemléletünkkel való aktív részvétel Szolnok város ifjúsággal kapcsolatos tevékenységeiben, kulturális életében.

1. A projekt szükségességének alátámasztása, előzmények

Szolnokon az evangélikus közösség hagyományosan kis létszámú, ennek ellenére az elmúlt 50 évben kézzelfoghatóan jelen volt, jelen van a város életének minden életjelenségében (kulturális, szociális, ifjúsági, tudományos, sport). A szolnoki evangélikus gyülekezet létszáma az elmúlt esztendőkben dinamikusan nőtt, tevékenységi területe bővült. A közösség működésére jelenleg rendelkezésre álló infrastruktúra a templom, valamint a gyülekezeti ház. Ez a két ingatlan nagy létszámú rendezvények, valamint több, párhuzamosan folyó program lebonyolítását nem teszi lehetővé. Mindkét ingatlan saját tulajdon, melyek közül a Verseghy park 7. szám alatt található hrsz. 813 ingatlan alkalmas arra, hogy az infrastruktúra bővíthető legyen. A gyülekezet vezetősége 2013-ban hozott arra határozatot, hogy a gyülekezeti élettér bővítését közösségi ház építésével támogatja, így elkezdődött a tervezés és az előkészítés folyamata. A tervezett épület külsőségeiben is magán hordozza a szolnoki evangélikus gyülekezetre jellemző gondolkodást, azaz egyszerre ápolja az örökségként hagyott értékeket, és épít rá egy mai, modern élhető életet. A közösség rendezvényein, programjain, a városban található partnerekkel történő közös tevékenységek során megjelenik a kézzel fogható társadalmi igény is, miszerint:

–           szükség van a belvárosban az ifjúság, a fiatal felnőttek számára kialakított biztonságos találkozó helyekre, közösségi terekre

–           szükség van a hagyományos egyházi szerepeken túlmutató közösségfejlesztési tevékenységekhez, programokhoz szükséges infrastruktúrára

Az újszerű megközelítés, nyitott gondolkodás lehetővé teszi annak megmutatását, hogy lehet hitelesen keresztyénként élni a mai mindennapokat.  A gyülekezet széles körben képes lesz megmutatni, hogy Szolnokon van létjogosultsága a keresztyén értékrenden alapuló életnek és nem csupán az ünnepeken, hanem a mindennapokban is. Ezzel a sajátos nézettel szeretne megkerülhetetlen szereplője lenni Szolnok közösségi életének, hogy alternatívát tudjon kínálni közösséghez való tartozásban és a szabadidő hasznos eltöltésében Szolnok város fiatal, felnőtt és idős lakóinak is.

A közösségi ház építésével egyrészt megoldódna a templom akadálymentesítése, mind a mozgásukban korlátozott embertársaink, mind a gyermekek, családosok, idősek számára. Másrészt mosdók is kialakításra kerülnek, mely jelenleg óriási hiány. Harmadrészt az istentiszteleti és közösségi élet előtt új távlatok nyílhatnak. A tágas előtérben és teremben nem csak az istentisztelettel párhuzamos gyermek- és ifjúsági programok valósulhatnak meg, hanem a hétköznapi programok egy része is itt kap helyet oly módon, hogy nem csak a tipikusan egyházias jellegű, hanem a város szélesebb közösségét szolgáló találkozások tere lesz. Nem utolsó sorban a templom jobb kihasználását is szolgálja ez a fejlesztés. Így tehát az új épületrészben a több funkciós nagyterem mellett teakonyha, a galérián közösségi társalgó, iroda és tároló is létesül.

A beruházás eredményeképpen létrejön egy 190,53 m2-es új közösségi tér; bővül a város frekventált helyén lévő ingatlan: kialakításra kerülnek olyan terek, amelyek a kis- és nagycsoportos foglalkozások, klubok, képzések, közösségi találkozók lebonyolítására is alkalmassá teszik az épületet. Egyre több közösségi rendezvény megszervezésére is lehetőség nyílik, biztosítva ezzel, hogy a Szolnoki Evangélikus Egyházközség magas színvonalon teljesíteni tudja Szolnok MJV Önkormányzatának azon igényét, hogy az egyház, hagyományos szerepein túllépve, aktív részese legyen a szolnoki közösség építésének, a helyi identitás és a lokálpatriotizmus erősítésének, a közösségi és kulturális élet pezsgővé tételének. A beruházás mind műszaki, mind szakmai eredményeinek fenntartását a Szolnoki Evangélikus Egyházközség, mint az épület tulajdonosa és üzemeltetője biztosítja.